naše obec

obecní úřad

menu

úvodní stránka
historie obce
současnost obce
kontakty
zastupitelstvo
dokumenty
GDPR
úřední e-deska
kulturní akce
odpadové hospodářství
knihovna
aktuality
mikroreg. Strážnicko
základní škola
Kněždubský zpravodaj
společ. organizace
fotogalerie
e-podatelna
autor stránek

dům bratří Úprkových

kalendář obce

interaktivní fotomapa

 
 

odpady


Komunální, tříděný a nebezpečný odpad

Oznamujeme, že vybíráme poplatky za rok 2017:

- za likvidaci odpadu: OSOBA 300,- Kč / rok

 č.ú.: 8522671/0100 - KB

VS: Vám sdělíme osobně, po telefonu nebo e-mailem.

Splatnost: 30. 6. 2017 za I. pololetí, 31.12.2017 za II. pololetí

Výběr poplatků je na podatelně obecního úřadu v úředních hodinách nebo přes poštovní složenku nebo příkazem do banky.

Komunální odpad se vyváží vždy ve středu v sudém týdnu.

Další sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude: podzim 2017 (pravděpodobně v polovině září).

NEBEZPEČNÝ ODPAD = ledničky, mrazáky, pračky, televize, rádia, počítače, monitory, baterie, léky, pneumatiky, zářivky, výbojky, barvy, laky, rozpouštědla, lepidla, tonery, fotochemický odpad, postřiky, hnojiva, obaly od chemikálií, autobaterie, vyjeté motorové oleje, maziva, zbytky tuků, olejové filtry, …

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD = hadry, koberce, nábytek, … NESMÍ být azbestové krytiny!!!

Zajímá-li Vás, jak je na tom naše obec ve třídění v porovnání s ostatními obcemi, můžete se podívat na průběžné výsledky soutěže za první dvě čtvrtletí: www.tridime-jihomoravsky.cz (Soutěž obcí - My třídíme nejlépe - Výsledky - obec od 501 do 2000 obyvatel). Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny jihomoravské obce a města kraje, které jsou zapojeny do systému Eko-kom.

V naší obci se třídí bílé a barevné sklo, papír, plasty a nápojové kartony.

Nebezpečné odpady a některé výrobky po ukončení jejich životnosti mohou obyvatelé naší obce zdarma odevzdat při jarních a podzimních sběrech nebezpečných a velkoobjemových odpadů, kdy k nám do obce zajíždí v dohodnuté odpoledne svozová firma, která tyto odpady odváží do regionálního centra odpadů v Hodoníně. Pokud máte vhodné podmínky (zahrady), můžete se zapojit do domácího kompostování bioodpadů. Zbylý odpad, tzv. směsný komunální odpad, je ukládán do klasických popelnic.

Třídírna odpadů v Hodoníně - v roce 2006 byla uvedena do provozu v Hodoníně rekonstruovaná třídírna odpadů. Zde jsou odpady dotříděny a expedovány k dalšímu využití. Přesto, že byla třídírna vybavena moderní technologií, musí se předtříděné odpady vytřídit ručně. Proto všechny občany žádáme, aby třídění odpadů věnovali pozornost, kterou si zaslouží a nedávali do barevných nádob a pytlů směsný komunální odpad, který znečisťuje a znehodnocuje poctivými občany vytříděnou surovinu. Za pochopení předem děkujeme!

VÝVOZ KONTEJNERŮ S TŘÍDĚNÝM ODPADEM:

PLASTY - každé úterý

PAPÍR - pondělí v sudém týdnu

 

SEPAROVANÝ SBĚR! Co ukládat do barevných kontejnerů a pytlů?

PAPÍR – modré kontejnery, modré pytle

Co patří do sběrového papíru? Kartonové a lepenkové obaly, noviny, časopisy, katalogy, letáky, knihy (bez vazby), sešity, papírové obaly, kancelářský papír (z tiskáren, kopírek, faxů, obálky), papírové sáčky, papírové tašky.

Co nepatří do sběrového papíru? Znečištěný papír (zejména mastný), nápojové kartony – tetrapack (např. obaly od mléka, džusů, …), papíry potažené fólií (zjistí se natržením), voskový, dehtovaný a asfaltovaný papír, potahované obaly z mražených potravin, tapety, fólie, termopapír, nálepky, etikety, fotografie a fotopapír, pohlednice, dětské papírové pleny, hygienický papír (např. kapesníky), krabičky od cigaret s celofánovým obalem a vrchní fólií.

PLASTY – žluté kontejnery, žluté pytle

Co patří do kontejnerů a pytlů na plasty? PET láhve od nápojů, plastové obaly od potravin, láhve a obaly od čistících prostředků a kosmetiky, plastové sáčky a tašky, balící fólie, plastové kanystry, polystyren, čisté (vymyté) kelímky od potravin. POZOR! Do kontejnerů můžete vhazovat i nápojové kartony! (dotřídí se na třídírně).

Co nepatří do kontejnerů a pytlů na plasty? Znečištěné plasty (např. kelímky od jogurtů, tuků, ale i jedlých olejů), obaly se zbytky potravin, hračky, obaly z PVC, podlahové krytiny (linoleum), trubky (novodur), hadice, kabely, CD, diskety, kazety, plastový zdravotnický materiál – pozor je to nebezpečný – infekční odpad.

BÍLÉ SKLO – bílé kontejnery, BAREVNÉ SKLO - zelené kontejnery

Co patří do kontejnerů na sklo? Nevratné láhve (např. láhve od vína či lihovin), sklenice bez obsahu potravin (např. sklenice od zavařenin, apod.), skleněné obaly, vždy bez uzávěru a obsahu (např. flakony od parfému), tabulové sklo.

Co nepatří do kontejnerů na sklo? Zrcadla, drátěné sklo, olověný křišťál, žárovky, zářivky, úsporné žárovky, keramické výrobky (např. hliněné, porcelánové), skleněné nádobí (varné sklo), tvrzené sklo (z dveří apod.), autosklo.

NÁPOJOVÉ KARTONY – oranžové pytle, žluté kontejnery na plast

Sem patří všechny čisté (vypláchnuté) nápojové kartony (např. od džusu, mléka, …)

Směsný komunální odpad je finančně ze všech odpadů nejdražší. Naopak tříděný odpad nám pomáhá snižovat náklady.

Firma, která provádí svoz odpadů z naší obce je TESPRA Hodonín, s.r.o. - www.tespra-hodonin.cz.

Firma, která zajišťuje zpětný odběr vytříděného odpadu z naší obce je EKO-KOM, a.s. - www.ekokom.cz .

 

úřední e-deska

Publicita realizovaných projektů

Kněždubský zpravodaj

letecké snímky obce

naše akce

Výstava exotického ptactva

Koncert ke 150. letům narození J.Uprky

Dožínky

Jánská pouť

Velikonoce

Setkání seniorů

Velikonoční výstava
Velikonoční výstava na Rodném domě bratří Uprkových v Kněždubě
Stezka Šumárník-Lučina
Stezka Šumárník-Lučina
Setkání důchodců
Setkání důchodců 2009
Jánská pouť
Jánská pouť
Slet čarodějnic
Slet čarodějnic
Výstava
Výstava
Kněždubské hody 
s právem
Kněždubské hody s právem
Setkání seniorů
Setkání seniorů